Det du finner på denne siden er arbeid utført av arkitekter og medarbeidere på Høgskolene i Trondheim og Ås over tid.

Alt er ikke blitt utført i tråd med det faktiske bildet på Eidet i dag. Likevel gir denne en god innsikt i det arbeid vi har holdt på med.

Bildene danner grunnlag for vårt videre strategiarbeid og prioritert i tråd med årsmøtevedtak.

Sluttrapport til husbanken Originalrapporten

Flyfoto over Eidet, Vatne og Vatnevatnet fra ca. 1985

Eidet med de ulike aktiviteter
* her tenkte vi oss ishall og lysløyper

Idrettsanlegg med ishall, barneskoler, barnehager og stier i terrenget

Nærbilde av idrettsanlegg og parkeringsplasser, skatepark og evt. barneskoler og barnehager. BMX – park og friplass