Foreningens formål

Formålet er nedfelt i foreningens Paragraf 3.

Formålet til selskapet er å bidra til utvikling innen idrett/kultur og friluftsliv i nærmiljøet. Selskapet skal være drivkraft og tilrettelegger for utvikling av nærområdet til idrettsanlegg, kulturbygg og skoler. En skal arbeide for interkommunalt samarbeid der dette er mulig.