Årsmøte vedtok å jobbe frem tomt eventuelt samlokalisering på Eidet for Tennfjord bedehus. Styret i Tennfjord bedehus ser på flere samarbeider, mellom Vatne og Tennfjord bedehus, det drøftes samarbeid med Vatne kirke.

Styret i Tennfjord bedehus har også drøftet samarbeid med Brattvåg bedehus for å oppnå større regioneffekter. (Synergier)

Vi har egen representant i styret som jobber frem denne saken.